Program 2011

     

Magnus Höij, Chefredaktör

Internet World

Chefredaktör på Internetworld sedan 2006, tidigare redaktör på Computer Sweden. Mångårig erfarenhet som journalist, redaktör, talare och moderator, framför allt inom områden som rör teknik, affärer och entreprenörskap.

Twitter: magnushoij
Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska