Hållbarhet

IIS vill medverka till ett mer hållbart samhälle och därför arbetar vi för att på olika sätt minska vår belastning på miljön. Bland annat är Internetdagarna nu ett miljömärkt event!

Miljömärkt Event

IIS miljöarbete har pågått sedan 2008, då gjorde vi vår första klimatanalys för verksamheten. Sedan dess har vi för varje år försökt förbättra Internetdagarna ur miljösynpunkt. Vi har till exempel uteslutit kött, börjat servera ekologisk mat och dryck, börjat skänka bort överbliven mat samt trycka t-shirtarna på ekologisk och Fairtrade-märkt bomull. I år har vi tagit miljöarbetet ett steg längre och valt att ansöka om stiftelsen Håll Sverige Rents diplomering Miljömärkt Event.

Genom att uppfylla ett antal kriterier under områden som planering och kommunikation, inköp, avfallshantering, mat och dryck, transporter, energi och klimat kan vi stolt konstatera att vår ansökan blivit godkänd.

Förutsättningarna för diplomeringen underlättas verkligen av förmånen att kunna hålla konferensen på Stockholm Waterfront Congress Centre som har en av världens mest energieffektiva byggnader samt har en verksamhet som är miljöcertifierad genom både Svanen och Green Key.

Att Internetdagarna i år är ett Miljömärkt Event innebär till exempel:

  • Att vi väljer att utesluta goodiebags vid registreringen för att hålla nere mängden avfall. Istället kommer det att finnas tomma Internetdagarna-kassar i utställarytan till den som vill. Då kan var och en själv välja det utställarmaterial som känns intressant.
  • Att vi uppmuntrar utställarna att dra ner på sitt tryckta material.
  • Att vi önskar att deltagare sorterar sitt avfall i för ändamålet avsedda kärl.
  • Att vi klimatkompenserar för talarnas flygresor genom Zeromissions mest nyskapande och avancerade skogsprojekt CommuniTree Carbon Programme i Nicaragua.
  • Att vi uppmuntrar alla deltagare att i största möjliga mån åka kollektivt eller samåka till konferensen.
  • Att vi fortsätter att servera enbart ekologiska menyer och dryck, utesluter kött samt serverar all mat och dryck på porslin och i riktiga glas.
  • Att vi återanvänder majoriteten av vepor och roll-ups från förra årets konferens och strävar mot att ha så många digitala skyltar som möjligt. Nya roll-ups trycks på återvunnet material med återanvända kassetter.

 

Miljöpolicy

Grunden för IIS miljöarbete är vår miljöpolicy. Den beskriver vilka värderingar som styr vårt miljöarbete och åt vilket håll vi ska arbeta för att minska vår negativa påverkan på miljön.

Uppförandekod

Stiftelsens uppgift är att verka för stabilitet i internetinfrastrukturen i Sverige samt verka för kunskapsspridning gällande internet och elektronisk kommunikation. IIS säkerställer korrekt agerande i detta uppdrag genom en uppförandekod som utgår från FN:s tio principer enligt Global Compact. Koden kompletterar och sammanfattar stiftelsens olika policyer, personalhandbok och styrdokument på en övergripande nivå. Koden syftar även till att säkerställa efterlevnad i IIS leverantörsled. Därmed omfattas även stiftelsens leverantörer och deras underleverantörer av koden.