Stockholm Waterfront 20-21 november 2017

Tisdag 21 Nov
Kan vi lagstifta oss bort från näthatet? Arrangör Institutet för Juridik och Internet (IJI)

Dick-pics, virtuella våldtäkter, hot och opinionsbildare som skrämts till tystnad. Med mindre än ett år till valet har det nu kommit ett nytt lagförslag på ämnet. Vi blickar framåt och diskuterar lagen och dess begränsningar, men även vad internetföretag som Facebook kan göra och får höra berättelser från de som drabbats. 

Lagstiftaren har reagerat och lagt ett lagförslag som åtgärdar de största bristerna. Regeringen har presenterat en handlingsplan. Myndigheter har mobilserat. Under samma period har hoten och de allvarliga kränkningarna på Internet inte minskat. Tvärtom. Det demokratiska priset blir allt tydligare. Tidningsredaktioner hotas. Politiker lämnar sina positioner. Opinionsbildare skräms till tystnad. Och nästa år är det riksdagsval.

I seminarieserien kommer intressanta paneldeltagare från näringsliv, politik, föreningar och skola att debattera och diskutera internetföretagens ansvar för miljön på internet, höra utsatta prata om kampen mot näthatarna samt se hur framtidens lagstiftning ser ut.

Vad säger egentligen Facebook om sitt eget ansvar för den otrygghet vissa upplever på Internet? Ni får möjlighet att höra berättelserna direkt från människorna som har tagit kampen mot hatarna och höra dem berätta om sina erfarenheter från media, politik och dataspel – och deras kamp på sociala medier och i domstol. V

i lyfter också blicken och tittat på vad framtiden har att erbjuda både EU-rättsligt och i svensk rätt för att besvara frågan; varför gör inte lagstiftaren något? Kom och lyssna och var med och i denna nystart av näthatsdebatten.

Hashtagg: #nathat

Plats A1 Språk Svenska Permalänk

Keynote-sessions

Talare

 • Sue Gardner

  I år välkomnar vi Sue Gardner till Stockholm Waterfront. Hon är specialrådgivare till Wikimedia Foundation, den ideella organisation som driver Wikipedia. Mellan 2007 och 2014 var hon dess vd och hon har även utsetts av Forbes magazine till en av världens 100 mäktigaste kvinnor. Läs mer

 • Kentaro Toyama

  Kan verkligen bärbara datorer och mobiler leda till social förändring? I sin bok Geek Heresy har Kentaro Toyama dissekerat åsikten att tekniken ska rädda världen. Hör honom berätta varför människor är effektivare än prylar. Läs mer

Plats M1  Permalänk

Fika

Plats 24+25  Permalänk

Tillsammans mot näthatet! Läs mer

I ett samhälle där digital kommunikation utgör en av våra främst kommunikationsvägar så vänds lätt blickarna mot de stora internetföretagen. Vi får under detta seminarium möjlighet att diskutera framtiden med representanter från bl.a. Facebook och Google för att se vad de har för planer och deras syn på sin roll i att bidra till ett bättre klimat. Vi har redan sett gemensamma initiativ från bl.a. Facebook, Google och Microsoft genom en frivillig code of conduct kring hantering av hot och kränkingar. Vi följer i seminariet upp hur samarbetet har gått efter överenskommelsen och får en bild av vilka juridiska krav som ställs. Men då lagen alltid har sina begränsningar så kommer vi också att diskutera framtidens tekniska lösningar, självreglering och samarbetsmöjligheter. I den gemensamma krampen för att stoppa kränkningarna är ingen aktör för stor eller för liten, alla behöver vara med och samverka för att nå en verklig förändring. Ta tillfället att diskutera nya sätt att stoppa näthatet.

Moderator(er)

Talare

 • Cecilia Djurberg   Redaktör, Sveriges Radio

  Kulturjournalist och teaterkritiker. Teatervetare. Är anställd på Sveriges Radio, som redaktör för Medieormen. Recenserar dans i Kulturnytt i Sveriges Radio P1 och har tidigare jobbat som reporter och webbredaktör på Kulturnytt och som redaktionssekreterare och kritiker på teaternättidningen Nummer.se. Läs mer

 • Janne Elvelid   Public Policy Manager, Facebook

  Janne jobbar med public policy för Facebook och kommer senast från EU-kommissionen i Bryssel där han jobbade med policy gällande digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden och kompetensbehov. Han har jobbat för Näringsdepartementet i regeringens tidigare Digitaliseringskommission och med att minska uppgiftslämnarbördan för företag. Under många år drev han studien Svenskarna och internet för att analysera digitaliseringens påverkan på människors vardag.
  Läs mer

 • Erik Janzon   Tidigare sekreterare i Integritetskommittén, numera enhetschef på Inspektionen för socialförsäkringen

  Erik är jurist med lång erfarenhet av dataskyddsfrågor. Under de senaste tre åren har han varit utredningssekreterare i Integritetskommittén. Kommittén lämnade sitt slutbetänkande i juni: Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52). Erik var tidigare tillsynschef på Datainspektionen med ansvar för bland annat kommunal sektor och hälso- och sjukvård. Han arbetar nu som enhetschef på Inspektionen för socialförsäkringen. Läs mer

 • Daniel Westman   Forskare i rättsinformatik

  Daniel Westman är jurist och specialiserad på IT- och medierätt. Han arbetar bland annat med dataskydd, upphovsrätt, yttrandefrihet och ansvar på nätet, offentlighetsprincipen samt IT-avtal. Läs mer

Plats 24+25  Permalänk

Internetrelaterade sexualbrott och datalagring Läs mer

I detta seminarium går vi igenom den senaste tidens aktuella händelser inom rättsväsendet där det aldrig tidigare testats gränserna för befintlig lagstiftning till den nivå som nu sker gällande internetrelaterade sexualbrott. Frågor om dick pics, virtuell våldtäkt, barnpornografi och livestreamade övergrepp har avlöst varandra. Vi ser en ökning av uthängningar och internetupprop som intitiativet #metoo. Seminariet inleds med en genomgång av aktuella juridiska frågeställningar och rättsfall, till exempel den så kallade Facebookvåldtäkten, om man kan begå våldtäkt över internet och om det egentligen är olagligt att skicka dick pics. Seminariet avslutas med en en paneldiskussion där vi pratar om brott på internet och den aktuella statliga utredningen om datalagring och vilken inverkan den har för att i framtiden kunna lösa brott.

Moderator(er)

Talare

 • Anders L Pettersson   Generalsekreterare

  Anders är generalsekreterare för ECPAT Sverige som arbetar mot alla former av barnsexhandel. ECPAT samverkar med polis, myndigheter och med näringslivet och driver bland annat ecpathotline.se - ett operativt arbete för att anmäla sexuell exploatering av barn. Läs mer

 • Johanna Björkman   Advokat

  Arbetar huvudsakligen som brottmålsadvokat och målsägandebiträde men doktorerar även vid Stockholms universitet inom bevisvärdering av tekniska/biologiska spår. Tidigare arbetat som kammaråklagare i Stockholm. Läs mer

 • Staffan Lindmark   Enhetschef

  Staffan är jurist med mångårig erfarenhet från IT- och telekomområdet. Sedan snart tio år arbetar han med reglering av nät- och informationssäkerhet samt integritetsskydd på Post- och telestyrelsen, idag som chef för enheten för säker och konfidentiell kommunikation. Staffan har även deltagit som expert i flera offentliga utredningar, bland annat i frågor rörande datalagring för brottsbekämpande ändamål. Läs mer

Plats A1 Språk English Permalänk

Keynote-session

Talare

 • Primavera de Filippi

  Primavera De Filippi är en internationellt erkänd auktoritet på rättsliga utmaningar och möjligheter med decentraliserade nätbaserade tekniska lösningar, med särskilt fokus på blockkedjeteknik som Bitcoin. Läs mer

Plats 24+25  Permalänk

På andra sidan skärmen Läs mer

I detta block får vi höra journalister, politiker och andra som på något sätt kommit i kontakt med näthat berätta sin historia. Ni kommer att få perspektiv från den långa rättsprocess vissa av talarna gått igenom och hur de orkade ta strid mot näthatarna. Kom och lyssna på rösterna från de som sitter på andra sidan skärmen! Seminariet avslutas med att panelen besvarar frågor från moderator och åhörare.

Moderator(er)

Talare

 • Alexander Hallberg   Förbundsordförande Sverok - Spelhobbyförbundet

  Alexander tillhör generationen som växte upp med sociala medier och det digitala har varit med honom i hela hans liv. Som ordförande för Sverok arbetar han dagligen med ungas tillvaro på internet och digital organisering. Läs mer

 • Irena Pozar   chefredaktör veckorevyn.com och social media manager, Bonnier Magazines & Brands

  Irena Pozar är chefredaktör på veckorevyn.com och har i flera år varit drabbad av nätrelaterat hot och hat. I en över två år lång rättprocess har Irena tillsammans med Juridikinsitutet drivit ett fall som nu hamnat hos JK. Irena Pozar är också ansvarig på sociala medier på Bonnier Magazines & Brands och har stor insyn i hur näthat påverkar och drabbar andra, inte minst journalister. Läs mer

 • Rossana Dinamarca   Riksdagsledamot för Vänsterpartiet

  Rossana är riksdagsledamot sen drygt 15 år och har suttit i kultur- och utbildningsutskottet. Rossana är också Vänsterpartiets feministiska talesperson. Hon har varit i två rättegångar mot hatare, dels mot en person som genom sms och telefonsamtal hotat och ofredat henne och en annan person som hotat henne på sociala medier. I båda fallen har det blivit fällande domar. Läs mer

 • Jonas Söderlund   Kurator på Bris stödenhet

  Jonas Söderlund har jobbat med barn och unga inom ramen för socialt arbete sedan 2003 varav dom senaste fyra åren som kurator på Bris stödverksamhet för barn och unga. Läs mer

Plats M1  Permalänk

Fika

Plats 24+25  Permalänk

Varför gör lagstiftaren inget? Läs mer

Om lagen, dess begränsningar och den lagreform som står för dörren. Det här seminariet kommer att fokusera på lagändringarna som inte kommer en dag för sent. Regeringen har nyss presenterat propositionen för de lagändringar som härrör från utredningen Integritet och straffskydd (SOU 2016:7) som ska säkra en tryggare tillvaro på internet och en svensk lagstiftning som skyddar integriteten hos sina medborgare. I seminariet besvarar vi vad de nya ändringarna innebär, och om det är tillräckligt.

Moderator(er)

Talare

 • Kersti Forsberg

  Kersti har varit journalist i hela sitt liv, främst inom dagspress. Sedan 1,5 år tillbaka jobbar hon som verksamhetschef för Medieinstitutet Fojo, en del av Linnéuniversitetet vars uppdrag är att stärka fri, oberoende och professionell journalistik i Sverige och globalt. Läs mer

 • Ida Östensson   Ordförande & föreläsare Make Equal

  Ida Östensson har sedan högstadiet engagerat sig för ett mer jämställt och jämlikt samhälle. 2006 startade hon You Skate Girl och No Limit som jobbar med jämställdhet i skateboardkulturen och 2010 grundade hon stiftelsen Make Equal som jobbar med metoder för jämlikhet. Läs mer