Stockholm Waterfront 19-20 november 2018

Måndag 19 Nov
Väl fungerande IT-system – från vision till verklighet Arrangör Time People Group

Det rapporteras allt oftare i media om misslyckade IT projekt och vi är många som svär över de system vi tvingas använda dagligen. Varför gör man inte rätt från början? Är det för sent för oss som har en massa krånglande system, måste vi börja om från början?

Fånga upp de behov verksamheten har, arbeta i korta intervaller och ha fortlöpande kontroll över kvaliteten på det som skapas. Det låter för en del självklart men de vet inte hur man skall göra, medan andra kallar det utopi eller anser det vara för sent för deras system.
Vi kallar ovanstående för agilt arbete kombinerat med krav och test. Vi vet att det kan göras och vi vet också hur.

Vi vill med den här dagen visa att man kan leverera fort, med högre kvalitet och därmed även lägre kostnader.

Plats A1 kongresshallen, auditorium, vån 4 Språk English Permalänk

Keynote-sessions

Talare

 • Ed Cooke

  Ed Cooke är en minnesexpert av rang och grundare till den kritikerrosade och prisvinnande minnesappen Memrise. Med stor entusiasm och humor visar Cooke att minnestekniker är långt ifrån tråkiga, istället uppmuntrar de till lekfullhet, fantasi och kreativitet. Appen Memrise har för närvarande över 25 miljoner användare. Läs mer

 • Catheryn Posey

  Med mycket hjärta och skärpa pratar Cathryn Posey om att skapa en mer inkluderande teknikbransch. Hon är grundare till Tech by Superwomen som jobbar för att förändra kulturen inom teknikvärlden så att den blir lika mångfacetterad som resten av världen. För närvarande är Posey teknisk chef och huvudansvarig för framväxande teknik hos Capital One. Läs mer

Förmiddagsfika

Plats 24+25 konferensrum, vån 2 Språk Svenska Permalänk

Anders M Olausson hälsar välkommen Läs mer

Moderator(er)

Plats 24+25 konferensrum, vån 2 Språk Svenska Permalänk

Vad är kvalitet? Läs mer

I en värld där vi blir allt mer beroende av IT system så måste vi kunna lita på dem. Vi behöver kvalitet, men vad är det? Vi läser ofta om stora problem med IT system och ofta tror man dagen innan att de är av hög kvalitet och att problemen var oförutsedda. Men var de verkligen det?

Talare

 • Pablo Garcia   Testexpert Qualitypoint

  Pablo är medgrundare av Quality Point, och fokuserar på att hjälpa företag att bli bättre på kvalitetstrategier och minska sin börda av buggar som aldrig borde skapats. Läs mer

Plats 24+25 konferensrum, vån 2 Språk Svenska Permalänk

Agile v.s Lean v.s Design Thinking – Bortom etiketterna Läs mer

Agile, Lean och Design Thinking: Känns det som att teamen eller de yrkesgrupper som använder dem drar åt olika håll? Att de metoder som olika delar av företaget använder inte skapar delad förståelse, samarbete, kvalitet och ökad produktivitet som utlovats? Vad betyder ens dessa olika arbetssätt och vad bidrar de med till vår produkt?

Kom och få handfasta tips om hur ni kan överbrygga skillnader i arbetsmetoder och istället använda er av de otroligt kraftfulla värderingar och koncept som ligger bortom etiketterna.

Fokus ligger istället på att skapa högpresterande, kreativa och balanserade team som kan leverera innovativa digital produkter. Plocka med er hem det som passar er och börja imorgon!

Plats 24+25 konferensrum, vån 2 Språk Svenska Permalänk

Teststrategi, skillnaden mellan framgång eller misslyckande? Läs mer

I en mjukvaruvärld med allt fler integrerade system och snabbare utvecklingstakt är ofta testning och kvalitetssäkring den svaga länken. Om du använder samma teststrategi som ett annat IT-system använde för fem år sen så kommer det inte bli bra; i bästa fall kostade det för mycket och du kunde reparera de fel som uppstod. Du behöver förstå systemets förtjänster, risker och svaga punkter för att ha en strategi som fungerar på kort och på lång sikt.

I den här presentationen kommer Rikard ge sina bästa tips på vad du ska tänka på, så att du inte missar något jätteviktigt område.

Han kommer också ge exempel på olika sorters testmetoder, så att du förstår hur svårt det är att välja vad som ska testas och hur; räkna med att misstag sker och att ändringar behövs.
Det kommer inte bli några definitiva svar eller garantier, men förhoppningsvis en ögonöppnare

Talare

 • Rikard Edgren   Testexpert på Nordic Medtest

  Testexpert på Nordic Medtest och troligtvis den mest anlitade svenska talaren inom agilt testande. Rikard har betytt oerhört mycket för testande i en agil kontext genom sina bloggposter, artiklar, utbildningar och föreläsningar. Mest känd är han troligtvis för sin bok ”Den lilla svarta om teststrategi”. Läs mer

Plats 24+25 konferensrum, vån 2 Språk Svenska Permalänk

Hur räddar vi ett sjunkande skepp? Läs mer

Om allt är kaos, hur gör vi då för att få ordning på våra system?

Talare

Lunch

Plats A1 kongresshallen, auditorium, vån 4 Språk English Permalänk

Keynote-sessions

Talare

 • Max Tegmark

  När Max Tegmark talar om sam- och framtiden är det lätt att tro att han förväxlat verkligheten med någon obskyr science fiction-litteratur. Han är känd för sina kontroversiella teorier om parallella universum och artificiell intelligens. Han är professor i astrofysik och sedan 1990 är han verksam i USA, där han för närvarande arbetar på MIT, Massachusetts Intitute of Technology i Boston. Läs mer

Plats 24+25 konferensrum, vån 2 Språk English Permalänk

Testing in Continuous Delivery Läs mer

Testautomatisering är oftast en förutsättning för att man skall kunna upprätthålla en hög, kontrollerad utvecklingstakt men det kan också vara en fälla som skapar mer problem än det löser.

Talare

 • Emily Bache   Testautomation expert at Praqma

  Emily works for Praqma in Göteborg as a Technical Agile Coach. She helps software development teams to improve their engineering skills and introduce Continuous Delivery. Emily wrote "The Coding Dojo Handbook" and has authored courses on the online learning platform Pluralsight. Emily grew up in the UK and will present in English. Läs mer

Plats 24+25 konferensrum, vån 2 Språk Svenska Permalänk

Från start till lansering på fem veckor Läs mer

Case study från ett projekt där vi efter att ha tvingats byta utvecklingsteam gick från första uppstartsmötet till att ha en produkt ute i App Store (iOS) och Google Play (Android) på bara 5 veckor.
Det magiska receptet innehåller mycket kommunikation, öppna sinnen och ännu mer kommunikation. Genom att konstant vara överens om vägen framåt minimerade vi våra omtag.
Detta i sin tur gjorde det möjligt att snabbt få ut en produkt som var väl lämpad att använda som språngbräda för fortsatt utveckling.

Talare

 • Jonas Allared   Agile kvalitetscoach på Redmind

  Jonas är en erfaren agil coach som innerligt tror att team själva besitter nyckeln för att låsa upp sin potential. Genom att arbeta tillsammans med individer och team hjälper Jonas organisationer maximera sitt värde samtidigt som man konstant utforskar bättre sätt att arbeta.  Läs mer

Eftermiddagsfika

Plats 24+25 konferensrum, vån 2 Språk Svenska Permalänk

Testdata, så mycket mer än för GDPR-kompatibilitet Läs mer

Testdata är en ofta förbisedd del av testarbetet men GDPR har gjort att man inte längre kan använda personuppgifter från produktion utan att riskera kraftiga böter.

Men testdata är så mycket mer än så. Mikael berättar om de utmaningar man ställts inför men också nyttan av att ta kontroll över den då det reducerar riskerna att lansera defekta system.

Talare

 • Mikael Graf   Big Data QA Engineer på SEB

  Mikael är Big Data QA Engineer på SEB. Han är en teknisk testare med utvecklarbakgrund.
  Testdata är en ofta förbisedd del av testarbetet men GDPR har gjort att man inte längre kan använda personuppgifter från produktion utan att riskera kraftiga böter. Läs mer

Plats 24+25 konferensrum, vån 2 Språk Svenska Permalänk

Värdebaserad Produktutveckling – från flum till en ingenjörs binära förenkling Läs mer

För att kunna gå från kostnadsfokuserad till värdebaserad produktutveckling och upphandling är det centralt att alla i en organisation är överens om vad ”värde” innebär. Vilka typer av värde finns? Vilka värdeaspekter är viktigast för en viss produkt vid en viss tidpunkt?

En gemensam värdevy är kritisk för att kunna välja och prioritera funktionalitet och kvalité både vid utveckling och upphandling av mjukvaruintensiva produkter och tjänster. Tyvärr är vi alldeles för bra på att estimera och fokusera på kostnad – något som per definition är meningslöst utan värde. Detta seminariet ger en kort introduktion till ett nytt sätt att se på, och konkret använda värde i dagligt arbete för alla från säljare till utvecklare och företagsledning. Ännu bättre, det ger ett homogent sätt att se på värde som för alla grupper samman.

Talare

 • Tony Gorsheck   Professor i Programvaruteknik vid Blekinge Tekniska Högskola

  Tony Gorsheck arbetar som tillämpad forskare i nära samarbete med företag som utvecklar mjukvaruintensiva produkter och tjänster, från inbyggda system i bilar till patientjournalsystem. Tony har över femton års erfarenhet av IT som CTO, senior konsult och ingenjör, men också som chefarkitekt och produktchef. Dessutom är han seriell entreprenör - med fem olika startups från logistik till internetbaserade tjänster och algoritmisk aktiehandel. För närvarande arbetar han som forskningsledare i flera forskningsprojekt som utvecklar skalbara och effektiva lösningar inom områdena Kravteknik, produktledning, värdebaserad produktutveckling och Real Agile ™ (LeaGile) och Lean produktutveckling och utveckling. Läs mer

Plats 24+25 konferensrum, vån 2 Språk Svenska Permalänk

Din egen verktygslåda för att skapa kvalitet Läs mer

När man har kommit tillbaka till arbetet efter att ha lyssnat en hel dag på inspirerande talare så infinner sig ofta en tomhet. "Det lät ju allt så bra, men vad kan jag göra nu"? Vi vill överbrygga denna känsla och ge er konkreta exempel på vad ni kan börja med.

Talare

Mingel