Stockholm Waterfront 19-20 november 2018

Tisdag 20 Nov
Digital kompetens – en demokratifråga! Arrangörer Digidel & Internetstiftelsen

Ett digitaliserat samhälle bygger på medborgarnas digitala kompetens. Att alla kan ta del av samhällets e-tjänster och vara medvetna användare av internet är viktigt – både på individnivå och för en hållbar samhällsutveckling. Det gäller att ständigt uppdatera sin digitala kompetens. Det är en viktig demokratifråga.

Idag pågår massor av spännande verksamhet som stärker allmänhetens digitala kompetens. Den här dagen ger dig en inblick i samhällets digitalisering och digital delaktighet från strategi- till individnivå. Vad är viktigt att prioritera och varför? Hur skapas användbarhet och tillgänglighet? Hur gör vi bäst för att öka den digitala kompetensen hos allmänheten? Vilka nätverk finns och hur kan man samverka? Vi får ta del av aktuell forskning och konkreta exempel.

Det här spåret är för dig som vill ha både strategiska och konkreta verktyg för att öka den digitala kompetensen hos medborgare och i samhället.


Moderator: Johanna Koljonen.

Johanna Koljonen är författare, programledare och kritiker. Hon har bland annat lett tv-programmet Crosstalks om aktuell forskning ihop med KTH och Stockholms universitet. Tillsammans med Sofia Mirjamsdotter belönades hon med Stora Journalistpriset för initiativet till twittersamtalet #prataomdet.

Plats A1 kongresshallen, auditorium, vån 4 Språk English Permalänk

Keynote-sessions

Talare

 • Zeynep Tufekci

  Tekniksociologen Zeynep Tufekci verkar precis där tekniken möter samhället och de aktivister som vill förändra det. Hennes bok Twitter and Tear Gas handlar om hur internet gjorde protesterna under den arabiska våren lättare att organisera men svåra att hålla igång. Hon har flera TED-föredrag i bagaget, en återkommande kolumn i New York Times och är en profilerad kritiker av hur Facebook och Googles plattformar utnyttjades för att välja både Trump och Obama. Läs mer

 • Ben Hammersley

  Ben Hammersley har många strängar på sin lyra och kan titulera sig som skapare av ordet podcast, teknikexpert, författare, programledare, futurist, journalist med mera. Med sitt charmiga och kvicka sätt trollbinder Ben publiken när han pratar om effekterna av den digitala tidsåldern vi lever i och maktskiftet det inneburit. Läs mer

Förmiddagsfika

Plats Plats 24+25 konferensrum, vån 2 Språk Svenska Permalänk

Hur ökar vi kompetensen? Läs mer

Introduktion till dagens ämne.

Talare

 • Terese Raymond   Nationell koordinator, Digidel

  Terese Raymond är pedagog och utbildningsproducent. Hon koordinerar även Digidelnätverket som är en central kampanj- och samordningsfunktion med syftet att främja digital delaktighet och möjliggöra för personer att höja sin digitala kompetens.
  Läs mer

 • Björn Appelgren   Projektledare, Internetstiftelsen

  Björn Appelgren arbetar med Internetstiftelsens folkbildningsarbete. Senast med satsningen på Internetkunskap. Läs mer

 • Jörgen Löwenfeldt   Verksamhetsansvarig Internetmuseum

  Jörgen Löwenfeldt är verksamhetsansvarig på Internetmuseum, som drivs av Internetstiftelsen. Han är journalist och författare, och senast aktuell med romanen Ensamma tillsammans.
  Läs mer

Plats 24+25 konferensrum, vån 2 Språk Svenska Permalänk

Demokrati och delaktighet i eSamhället Läs mer

Vi inleder dagen med fokus på samspelet mellan politiska strukturer och människors vardagsliv. Här får du en unik chans att ta del av aktuell forskning inom digitaliseringsarbete. Vilka utmaningar har offentlig samhällsservice idag och vilka kommer den att få?

Deltar gör forskare med fokus på digitaliseringsarbete.

Plats 24+25 konferensrum, vån 2  Permalänk

Digital kompetens – en lägesbild Läs mer

Digital kompetens är ett centralt nyckelområde för ett digitaliserat Sverige. Här får du en uppdatering om nationella strategier för hållbar digitalisering med digital kompetens i fokus. Vi avslutar med Internetstiftelsens rapport och du får veta hur det står till med svenskarnas digitala kompetens och hur Internetstiftelsen arbetar för att höja den.

Talare

 • Pamela Davidsson   Statistikchef på IIS

  Pamela Davidsson är chef för området statistik och fakta på Internetstiftelsen. Hon ansvarar bland annat för studien Svenskarna och Internet. Tidigare har Pamela jobbat med marknadsstatistik på PTS och har en lång bakgrund inom telekommunikation från bland annat Ericsson och Televerket.
  Läs mer

 • Jörgen Löwenfeldt   Verksamhetsansvarig Internetmuseum

  Jörgen Löwenfeldt är verksamhetsansvarig på Internetmuseum, som drivs av Internetstiftelsen. Han är journalist och författare, och senast aktuell med romanen Ensamma tillsammans.
  Läs mer

 • Björn Appelgren   Projektledare, Internetstiftelsen

  Björn Appelgren arbetar med Internetstiftelsens folkbildningsarbete. Senast med satsningen på Internetkunskap. Läs mer

Lunch

Plats A1 kongresshallen, auditorium, vån 4 Språk English Permalänk

Keynote-sessions

Talare

 • Tricia Wang

  Termen ”Big Data” har under senare år seglat upp som ett riktigt buzzword och utmålas som räddningen för alla företag. Tricia Wang menar att detta inte är hela sanningen och har därför myntat begreppet Thick Data, eller tät data, det vill säga mänskliga erfarenheter och kunskap som inte går att kvantifiera. Tricia Wang är en etnolog som har specialiserat sig i det tekniska landskapet och är medgrundare till både Sudden Compass och Magpie Kingdom. Läs mer

Plats 24+25 konferensrum, vån 2 Språk Svenska Permalänk

Hur vet du att det funkar? Att nå ut och att få effekt! Läs mer

Ett sätt att arbeta med digital kompetens är att skapa olika typer av informationskampanjer. Hur når vi den vuxna befolkningen och hur vet vi att det funkar? Här får du konkreta tips, nya idéer och samtal om hur det går att mäta effekterna av olika initiativ.

Patrizia Mosca från tyska Kurzgesagt förklarar hur youtubekanalen lyckats få ut avancerad kunskap till miljontals tittare världen över. (Språk: Engelska)

Sara Mörtsell från Wikimedia Sverige beskriver vad vi kan lära av världens största uppslagsverk Wikipedia, som ju "bara funkar i praktiken, men inte i teorin".

Talare

 • Patrizia Mosca   COO & Executive Producer, Kurzgesagt

  Kurzgesagt – German for "In a nutshell“ is a Munich-based YouTube channel and design studio with a unique perspective on design, color and storytelling. We engage in information design projects of all kind, but are best known for our distinctive animation videos. Läs mer

 • Sara Mörtsell   Utbildningsansvarig, Wikimedia Sverige

  Sara Mörtsell projektleder Wikimedia Sveriges verksamhet som vänder sig mot olika aktörer inom utbildningssektorn och akademin, exempelvis genom Wikipedia i utbildning där Wikimedia erbjuder kursanpassat stöd och handledning i hur olika verktyg kan underlätta för lärare att använda Wikipedia som ett pedagogiskt verktyg i utbildningen. Läs mer

Eftermiddagsfika

Plats 24+25 konferensrum, vån 2 Språk Svenska Permalänk

Digital strategi i praktiken – mötesplatser, tillgänglighet, samverkan och synergieffekter Läs mer

Runt om i Sverige pågår viktiga samverkansprojekt som på olika sätt främjar digital delaktighet. Hur är dessa initiativ organiserade? Vilka processer och beslut ledde dem dit? Hur kan en mötesplats med digitalisering i fokus skapa goda effekter för både näringsliv, offentlig förvaltning och boende i regionen?

På det här sista passet presenteras flera olika konkreta exempel på hur aktörer från olika delar av samhället har samverkat och utvecklat gemensamma plattformar för att utveckla digital kompetens och digital delaktighet.

Rebecca Eriksson kommer bland annat att beskriva hur Digitala servicecenter Västerbotten strukturerat verksamheten i olika eRum och vilka samarbeten som finns i projektet.

Per Falk kommer bland annat att berätta på vilket sätt Väsby Makerspace kan bli en demokrativerkstad och främja inte bara lärande i skolan utan även en bredare digitaliseringsprocess för samhället.

Josefin Andersson kommer bland annat att beskriva utvecklingen av Digidel Helsingborg.

Terese Raymond från Digidel kommer bland annat att beskriva konkreta exempel på samverkan mellan olika sektorer (kommuner, bibliotek, regioner, myndigheter, mfl.) som främjar delaktighet och tillgänglighet till eSamhällets digitala tjänster.

Talare

 • Rebecca Eriksson   Projektledare Länsbiblioteket i Västerbotten

  Rebecca Eriksson bor i Umeå och är projektledare för Digitala Servicecenter Västerbotten. Rebecca har studerat medie- och kommunikationsvetenskap på masternivå vid Umeå universitet. Läs mer

 • Per Falk   IT-strateg och processledare, Väsby Makerspace

  Det senaste decenniet har Per Falk varit katalysator och medskapare till flera viktiga mötesplatser för skolans digitalisering, så som Teachmeet, Edcamp och Digiskol för skollyftet. Nu driver Per Väsby Makerspace som erbjuder barn, unga och pedagoger IT-slöjd och utbildning inom digital kompetens via skolan på dagtid. Läs mer

 • Terese Raymond   Nationell koordinator, Digidel

  Terese Raymond är pedagog och utbildningsproducent. Hon koordinerar även Digidelnätverket som är en central kampanj- och samordningsfunktion med syftet att främja digital delaktighet och möjliggöra för personer att höja sin digitala kompetens.
  Läs mer