.FILE

23-24 november 2020

Internetstiftelsen i samarbete med Digidel och Digtalt först med användaren i fokus, 24 november 2020:

Du, vi och digitaliseringen – skulle inte allt bli enklare?

Hur kan vi förstå individens möte med ”digitaliseringen” som användare, och hur kan alla vi som jobbar med digital vägledning, support och utbildning göra det mötet smidigare?

Välkomna till en dag där vi utforskar digitaliseringen som begrepp utifrån ett individperspektiv. Här lyfter vi frågor om digital delaktighet, meningsfullhet och ansvar tillsammans med forskare, yrkesverksamma experter och goda exempel från verkligheten. Den röda tråden för den här dagen är empati med användaren och spåret riktar sig alla som ger digital support, utbildar och folkbildar om digital kompetens inom offentlig sektor. Men även till alla som vill ha större förståelse för användarens möte med det digitala. Spåret teckentolkas, livetextas och modereras av Johanna Koljonen.

Här kan du se de inspelade presentationerna.

Här kan du se talarnas presentationer i pdf-format:

Cecilia Berlins presentation

Katarina L Gidlunds presentation

Madelene Alfinson och Lena Dahlbergs presentation

Stefan Johanssons presentation

Tommi Hatinens presentation

 Språk engelska

Keynote-sessions

 • Renée DiResta

  Renée DiResta   Desinformationsexpert

  DiResta är en av världens ledande auktoriteter på digital propaganda, informationskrig och spridningen av vilseledande och skadliga narrativ på sociala nätverk. Läs mer

 • Johanna Koljonen

  Författare, programledare och kritiker
  Johanna Koljonen är medieanalytiker, författare och upplevelsedesigner med bakgrund i radio och TV. Hon föreläser internationellt om film- och TV-branschens framtid på basen av den årliga Nostradamus-rapporten hon skriver för Nordic Film Market samt om narrativ deltagardesign för VR, teater och lajv.
 • Björn Appelgren

  Projektledare, Internetstiftelsen
  Björn Appelgren arbetar med Internetstiftelsens folkbildningsarbete. Senast med satsningen på Internetkunskap.
 • Katarina L Gidlund

  Professor, professor och digitaliseringsforskare, forskningsledare för Forum för digitalisering
  Katarina L Gidlund är professor i studier av digitalisering och samhällsförändring vid Mittuniversitetet och ledare för Forum för digitalisering (FODI), som fokuserar på digitalisering som fenomen och ambition i relation till våra samhällsutmaningar. Katarina har även haft rådgivande roller utsedd av regeringen, såsom medlem i dåvarande Användningsforum och nu senast som medlem i SIDAs vetenskapliga råd samt det vetenskapliga rådet för Myndigheten för tillgängliga medier.
 • Cecilia Berlin

  Associate Professor at the division of Design & Human Factors, Department of Industrial and Materials Science, Chalmers
  Cecilia Berlin är docent i ämnet Produktionsergonomi vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Hennes forskning berör fysiska, kognitiva och organisatoriska aspekter av arbetsmiljö och ergonomi och hon är en ofta anlitad föreläsare i flertalet industriella och publika sammanhang. Hon är huvudförfattare till den fritt tillgängliga e-boken "Production Ergonomics", och har nyligen medförfattat en kunskapsöversikt om fysisk arbetsmiljö för Myndigheten för Arbetsmiljökunskap (Mynak).

 Språk engelska

Keynote-sessions

 • Payal Arora

  Payal Arora   Digital antropolog

  Arora undersöker skärningspunkten mellan design, teknik och global kultur, och använder sina examen för att studera digitaliseringen hos världens fattigaste. Läs mer

 • Stefan Johansson

  Doktor i människa och interaktionsdesign, KTH
  Stefan Johansson är doktor i människa datorinteraktion. Hans forskning handlar om deltagande i det digitala samhället och hur de digitala lösningarna kan bli enklare att använda för alla. Stefan leder Begripsam, vars mål är ett kognitivt tillgängligt samhälle.
 • Madelene Alfinson

  Affärssutvecklare för välfärdsteknik, Vård- och äldreförvaltningen, Borås stad
  Madelene Alfinsson har många års arbetslivserfarenhet från IT-branschen inom privat sektor, främst med projektledning, införanden och förändringar i IT-system. Denna erfarenhet i kombination med utbildning inom teknisk psykologi och utbildning inom hälsopromotion applicerar Madelene i sin roll som verksamhetsutvecklare för välfärdsteknik i Borås Stad.
 • Lena Dahlberg

  Verksamhetsutvecklare för välfärdsteknik, Vård- och äldreförvaltningen, Borås stad
  Lena har i grunden en utbildning inom social arbete. Hon har över tolv års erfarenhet av kommunal verksamhet med äldrefrågor. Lena började som biståndshandläggare men ändrade längs vägen fokus till IT. Där har merparten av tiden varit som projektledare. I rollen som verksamhetsutvecklare för välfärdsteknik blandas nu IT-erfarenheten med kunskapen om seniorer.
 • Tommi Hatinen

  Thesis worker, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i Finland
  Tommi Hatinen arbetar som thesis worker i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i Finland. Han har studerat administrativ vetenskap i Finland, Norge och Sverige och har forskat på digitalisering i Norden. Tidigare har han arbetat som kommunikationsplanerare och överinspektör vid Migrationsverket (Finland)

Missa inte Internetdagarna 2021

Se till att vara ute i god tid inför Internetdagarna 2021! Skriv upp dig på vår intresselista och få programmet först av alla.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn

Missa inte Internetdagarna 2021

Se till att vara ute i god tid inför Internetdagarna 2021! Skriv upp dig på vår intresselista och få programmet först av alla.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn