Program 2011

MEDIELANDSKAPET
 

Affärer, intäkter och betalningsvilja i den nya medievärlden

Plats: Rum C2 plan 2
Datum: 2011-11-22
Tid: 14:00-15:20

[Presentationer på svenska]

Med internet förändras inte bara vårt medielandskap, utan förutsättningarna för medieföretagens affärer. På detta spår diskuterar vi medieföretagens möjligheter att utveckla nya affärer som i sin tur genererar de intäkter som behövs för att säkra kvalitetsjournalistiken i framtiden. Vilka konkreta exempel på nya intäktskällor finns? Vilken betalningsvilja har hushållen för mediekonsumtion? Vi tar bland annat del av en studie gjord av IRM om vad hushållen de facto betalar för olika mediekanaler.

Talare:  

Magnus Anselm

Institutet för reklam- och mediestatistik
Att betala för medieinnehåll på Internet?
– Det beror på? - Några skandinaviska konsumentröster. Magnus och Peter kommer att med hjälp av tre olika undersökningar belysa hur svenska och norska konsumenter ser på frågan om att betala för medieinnehåll på Internet. Finns det någon betalningsvilja? Vad är man i så fall beredd att betala för? Hur mycket kan man tänka sig att betala för olika typer av utbud. Detta är några frågeställningar som kommer att belysas.

Peter Mackhe

Institutet för reklam- och mediestatistik
Att betala för medieinnehåll på Internet?
– Det beror på? - Några skandinaviska konsumentröster. Magnus och Peter kommer att med hjälp av tre olika undersökningar belysa hur svenska och norska konsumenter ser på frågan om att betala för medieinnehåll på Internet. Finns det någon betalningsvilja? Vad är man i så fall beredd att betala för? Hur mycket kan man tänka sig att betala för olika typer av utbud. Detta är några frågeställningar som kommer att belysas.
Ladda ner presentation: Mackhe_Affarer_Intakter.pdf

Hanna Konyi

Mktmedia
Gemensam utveckling för över 50 mediehus
Ett flertal svenska lokaltidningar har gått samman och startat MktMedia. Bolagets uppdrag är att gemensamt med ingående mediehus skapa nya produkter och affärslösningar som genererar nya intäkter i de bolag som ingår i samarbetet. Hur arbetar man för att nå detta och vad är resulterat i hittills i form av nya digitala produkter och tjänster? Vilka är de svåraste utmaningarna i ett sådant samarbete och vad innebär det för de lokala mediehusen och deras affärsutveckling?
Ladda ner presentation: HannaKonyi_Affarer_Intakter.pdf

Niklas Jonason

Citygate
Internationell utblick
Vad händer på den internationella arenan när det gäller trender och tendenser för affärsutveckling och betalningsmodeller? Vad kan svenska medieföretag lära av det som händer internationellt?
Ladda ner presentation: Jonason_Affarer_Intakter.pdf

Jeanette Gustafsdotter

Tidningsutgivarna
moderator
Språk: Svenska