Program 2011

     
Citygate

Niklas Jonason leder utvecklingsbolaget Citygate som ägs av svenska nyhetsmediekoncerner med fokus på lokala marknader landet runt. Citygate har byggt upp flera framgångsrika verksamheter som annonspaketet TidningsNätet, fondspecialisten Morningstar.se och rubrikannonssajten Lokus.se. Jonason har tidigare arbetat som digitalmedie-expert, försäljningsansvarig och managementkonsult i Sverige, Tyskland och Frankrike.

Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska