Program 2011

SAMHÄLLE
 

Forum för framtidens Internet

Plats: Rum 24+25 plan 2
Datum: 2011-11-23
Tid: 13:00-17:00

VINNOVA samordnar ett forum om framtidens Internet på Regeringens uppdrag. Forum för framtidens Internet ska skapa dialog kring relevanta frågor och ge intresserade möjlighet att medverka för att säkra en tillräckligt bred syn på området. Möjliga saker att ta upp: användarperspektivet, demokrati, integritet, innehåll och tjänster.

Vi vill nu i en öppen dialog ta fram en bild av ett svenskt perspektiv. Målet är att identifiera, förtydliga och prioritera aktuella frågor, både kring nationella och internationella forskningsprogram samt kring kommande innovationsaktiviteter (ex. Digitala agendan, Innovation Europe, innovationsstrategin, forsknings- och innovationspropositionen, åttonde ramprogrammet för forskning och utveckling etc).

Talare:  

Erik Borälv

VINNOVA
Framtidens Internet
Språk: Svenska