Program 2011

     

Erik Borälv, Projektledare

VINNOVA

Erik jobbar på VINNOVA med områdena IT-användning och tjänsteinnovation.  Han är projektledare för VINNOVAs pilotsatsning inom öppen innovation. Hans bakgrund är som forskare på Uppsala universitet inom Människa-datorinteraktion och som kommunikatör på Nationellt IT-användarcentrum (NITA).

Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska