Program 2011

ETT ÖPPET INTERNET
 

Nätneutralitet - hur får användarna den öppenhet de vill ha? (Livesänds)

Plats: A1 Kongresshallen plan 4
Datum: 2011-11-21
Tid: 14:00-15:20

[Presentations in English and Swedish]

Internetaccess utan diskriminering av avsändare, mottagare, eller innehåll är en förutsättning för innovation och att människor globalt skall kunna utbyta information med varandra. Vilka intressen hotar Internets öppna end-to-end modell? Hur kan vi se till att användare i Europa, speciellt i Sverige, får tillgång till den öppenhet de efterfrågar? Hur kan vi mäta och testa diskriminerande blockering, filtrering eller fördröjning?

Talare:  

Frédéric Donck

ISOC
How to guarantee access, choice and transparency
Network Neutrality, and issues surrounding traffic management, continues to gain attention around the globe as governments seek to craft national regulatory policies to address new communications challenges. Rather than focusing simply on the range of possible Network Neutrality definitions, the Internet Society believes it is more appropriate to concentrate more broadly on the imperative of preserving the open, user-centric Internet model that has been so successful to date.

Göran Marby

PTS
Så ska konsumenter veta vad de köper
PTS generaldirektör Göran Marby berättar om nya regler i lagen om elektronisk kommunikation som ska ge konsumenter större öppenhet och transparens i relationen till sina leverantörer av elektronisk kommunikation. Marby redogör också för arbetet med det regeringsuppdrag PTS har som rör tydlig information och öppenhet och som ska lämnas till regeringen i slutet av året.

Jörgen Eriksson

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur)
Praktisk erfarenhet av nätneutralitetsmätningar
.SE har inlett en serie mätningar hur olika ISP:er hanterar trafik och då speciellt med fokus på om olika typer av trafik diskrimineras eller förfördelas. Resultaten har sammanfattats i en rapport som presenteras här.

Anna Kelly

PwC
Moderator
Språk: Svenska