Program 2011

     
PwC

Anna Kelly är ansvarig för PwC thought leadership avseende eFörvaltning. Som konsult arbetar hon med it och verksamhetsutvecklingsfrågor i offentlig sektor. Hon har tidigare arbetat operativt och med strategier för eFörvaltning i Solna stad, på Verva, Statskontoret och Vetenskapsrådet.

Anna har varit chef för de nationella portalerna sverige.se och lagrummet.se samt för utvecklingen av det elektroniska rättsinformationssystemet. Sitt brinnande intresse för hur användningen av Internet ska utvecklas tar hon tillvara genom medlemskap i ISOC samt som sekreterare i ISOC-SE.

Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska