Program 2011

     

Kristina Alexanderson, Utbildningsansvarig Webbstjärnan

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur)

Utbildningsansvarig för Webbstjärnan, lärare i svenska och samhällskunskap samt redaktör och bloggare för Skolverkets blogg Kolla Källans idélåda även skolombudsman för Creative Commons i Sverige. Bloggar om sociala medier, bloggar, twitter, facebook i skolan och hur man kan arbeta med källkritik och upphovsrätt med elever.

Twitter: kalexanderson
Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska