Program 2011

SAMHÄLLE
 

Ungas digitala kompetens

Plats: Rum C1 plan 2
Datum: 2011-11-22
Tid: 10:50-12:10

[Presentationer på svenska]

I Sverige är digital kompetens en del av den nya läroplanen, men vad behöver unga kunna? Hemma kommunicerar våra unga med mobiler, genom online-spel, Facebook och chattar. Men hur får de utnyttja sin IT-kompetens i skolan? Hur arbetar skolan för att alla ska kunna äga digital nyckelkompetens i lärprocessen, för fortsatta studier och framtida yrkesliv?

Talare:  

Peter Karlberg

Skolverket
TBA
Nya styrdokument för skolan gäller för de flesta skolformer från och med innevarande läsår. Nya och förtydligade krav på att utveckla elevernas digitala kompetens. Vad innebär det?

Fredrik von Essen

IT&Telekomföretagen
Unga, smarta användare utan verklig IT-kompetens?
Kommer Sverige att bli ett land fyllt av tekniska innovatörer eller bara en massa smarta användare? Svenska ungdomar ligger i världstopp när det gäller användarkompetens, men knappast inom mer djupgående IT-kompetens. Programmering och annan IT-utveckling är, trots dess fundamentala betydelse, fortfarande omgiven av mystik och avgränsad till manliga subkulturer. En breddning av skolundervisningen behövs.

Bo Kristoffersson

Viktor Rydberg Gymnasium
TBA

Kristina Alexanderson

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur)
Moderator
Språk: Svenska