Program 2011

     

Nils Funcke, Utredare

Yttrandefrihetskommittén

Funcke är journalist, författare och flitig debattör vad gäller grundlagsfrågor, rättsfrågor och tryck- och yttrandefrihet. Han är även expert på tryckfrihetsrättsliga frågor och har skrivit boken Tryckfriheten under tryck (1996). Idag är han en av två utredare i Yttrandefrihetskommittén.

Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska