Program 2011

ETT ÖPPET INTERNET
 

De nya yttrandefrihetsfrågorna (Livesänds)

Plats: A1 Kongresshallen plan 4
Datum: 2011-11-22
Tid: 14:00-15:20

[Presentationer på svenska]

Nätet är i grunden öppet, men samtidigt blir det allt vanligare med krav på blockering, filtrering och avstängning av användare samt krav på rättsligt ansvar för operatörer.

Hur förhåller sig denna utveckling till svenska och internationella yttrandefrihetsregler? Måste yttrandefrihetsskyddet anpassas för att kunna hantera den nya tidens utmaningar? Bör till exempel yttrandefriheten i ökad utsträckning kunna åberopas mot operatörer som på eget initiativ stoppar yttranden? Och vad gör Sverige för att främja yttrandefriheten på nätet?

Talare:  

Johan Hallenborg

Utrikesdepartementet
UD:s perspektiv

Nils Funcke

Yttrandefrihetskommittén
Panel

Marcin de Kaminski

Juliagruppen
Panel

Patrik Hiselius

Teliasonera
Panel

Daniel Westman

Juridiska inst., Stockholms universitet
Talare och moderator
Språk: Svenska