Program 2011

     

Anne-Marie Eklund Löwinder, Kvalitets- och säkerhetschef

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur)

Anne-Marie Eklund Löwinder är kvalitets- och säkerhetschef på .SE. Hon har rankats som en av Sveriges främsta IT-säkerhetsexperter av Computer Sweden. Hon sitter som ledamot i styrelserna för CENTR (en medlemsorganisation för ccTLD:er), för IRI (Institutet för Rättsinformatik), för TU-stiftelsen (stiftelsen för Telematikens Utveckling) och för föreningen SNUS (Swedish Network Users’ Society). Hon är dessutom ledamot av MSB:s informationssäkerhetsråd och är en av de få personer i världen som har utsetts till Trusted Community Representative och deltar i nyckelgenereringen för DNSSEC i rotzonen för Internet som Crypto Officer, därtill utsedd av ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

Twitter: amelsec
Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska