Program 2011

SÄKERHET
 

ISOC: Internetsäkerhet i Sverige

Plats: Rum 24+25 plan 2
Datum: 2011-11-23
Tid: 09:00-12:00

ISOC-SE, Internet Society Sweden Chapter, arrangerar en halvdag om Internetsäkerhet i Sverige, hur står det till idag och vad behöver vi göra?

Seminariet presenterar PTS rekommendationer gällande säkerhet och robusthet och det aktuella hälsoläget i Sverige. Seminariet tar också upp hur operatörer, universitet och högskolor arbetar med nät- och internetsäkerhet. Risker med  mobiler och mobilitet kommer att belysas av Sveriges främsta säkerhetsexperter.

Hos ISOC-SE hittar man en sammanfattning av seminariet samt alla presentationer:

http://isoc.se/index.php?option=com_content&view=article&id=197:manga-tips-pa-seminarium-om-saekerhet&catid=1:latest-news

Talare:  

Anne-Marie Eklund Löwinder

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur)
ISOC

Anders Rafting

PTS
”Robusthet end-to-end”
Avbrott och störningar kan ha många orsaker – avgrävda kablar, strömavbrott, fel i DNS eller routing samt problem med programvaror hos leverantörer är några exempel. Hur länge klarar din verksamhet sig utan extern kommunikation? Ett lämpligt sätt att ta reda på det är att genomföra en risk- och sårbarhetsanalys så att du så långt det är möjligt kan se till att få robusthet hela vägen mellan kommunicerande parter.

Håkan Kvarnström

TeliaSonera
ISOC

Annica Bergman

PTS Kommunikationsmyndigheten
Arrangör
Språk: Svenska