Program 2011

     

Peter Karlberg, Undervisningsråd

Skolverket

Peter har arbetat med frågor som rör användandet av IT i skolan under lång tid. Han är knuten till Skolverkets projekt IT i skolan som på olika sätt arbetar för att främja och följa upp utvecklingen av IT-användandet i skolan.

Twitter: peterkarlberg
Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska