Program 2011

     

Jacob Bolin, Jurist/projektledare

Bredbandsforum

Jacob arbetar som projektledare på Bredbandsforums kansli där han ansvarar för den arbetsgrupp som har till uppgift att undanröja de hinder för bredbandsutbyggnad som tidigare identifierats inom ramen för Bredbandsforum. Tidigare har han arbetat som jurist på PTS med fokus på konkurrensregleringsfrågor och var dessförinnan några år på Konkurrensverket.

Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska