Program 2011

SAMHÄLLE
 

Undanröjande av hinder för bredband

Plats: Rum 24+25 plan 2
Datum: 2011-11-22
Tid: 15:40-17:00

[Presentationer på svenska]

Regeringens mål är att 90 procent av befolkningen ska ha möjlighet att få en Internetanslutning på 100 Mbit/s senast 2020 och att 40 procent bör ha denna möjlighet redan 2015. Seminariet kommer att diskutera vika hinder som finns för denna utbyggnad och hur man kan komma runt dem. Till grundför diskussionen ligger en rapport från Bredbandsforum som publiceras i samband med Internetdagarna.

Talare:  

Jacob Bolin

Bredbandsforum
Bredbandsforums roll

Mikael von Otter

IT&Telekomföretagen inom Almega
Undanröjande av hinder för bredband

Mikael Ek

Stadsnätsföreningen
Stadsnätsföreningens planer
Ladda ner presentation: MikaelEk_Undanrojande_av_hinder.pdf

Mats Sjödin

Telekomnyheterna
Moderator
Språk: Svenska