Program 2011

     

Pelle Snickars, Forskningschef

Kungliga Biblioteket

Pelle Snickars är medievetare med fokus på både nya och gamla medier. Han har givit ut en mängd böcker; är docent i filmvetenskap och arbetar för närvarande som forskningschef på Kungliga biblioteket. Han skriver regelbundet i Svenska Dagbladet om framför allt digitala frågor - mer info på http://www.pellesnickars.se/.

Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska