Program 2011

     
Juridiska inst., Stockholms universitet

Daniel Westman är forskare och lärare i rättsinformatik vid Stockholms universitet. Han arbetar bl.a. upphovsrätt, informationsfrihet, skyddet för den personliga integriteten samt ansvarsfrågor i en nätmiljö. Daniel är bl.a. sekreterare i Svenska föreningen för upphovsrätt, styrelseledamot i ISOC-SE samt medlem i .SEs Policyrådgivningsgrupp.

Twitter: netlawswe
Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska