Program 2011

     

Mikael Ek, VD

Stadsnätsföreningen

Mikael Ek, VD för Svenska Stadsnätsföreningen (SSNf) och medlem i Bredbandsforums styrgrupp. 25 års erfarenhet från branschen och arbetat som försäljningsdirektör på Eltel Networks, 9 år inom Telia i olika direktörs- och chefsbefattningar. Innan dess Tele2 som produktchef. Började i branschen 1985 som återförsäljare för telekomutrustning. Universitetsstudier i ekonomi, förvaltning, juridik, HR och sociologi.

Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska