Program 2011

     
Näringsdepartementet

Maria Häll är kansliråd vid enheten för IT-politik på Näringsdepartementet. Maria jobbar främst med Internetrelaterade frågor både nationellt och internationellt. Maria är vice ordförande i ICANN:s rådgivande grupp GAC (Government Advisory Committeé) och representant för Sverige bla i Internet Governance Forum (IGF) och EuroDIG (den europeiska motsvarigheten till det globala IGF). Maria jobbar också med nationella frågor kring digitalt innanförskap och robust elektroniks kommunikation. Maria brinner för ett öppet, globalt och robust Internet i Sverige och internationellt.

Twitter: majahall
Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska