Program 2011

     

Robert Tjernström, Erbjudandeansvarig mobil data

Telia

Robert har varit med på hela resan för mobilt bredbands framväxt på den svenska marknaden. Robert har nu rollen som erbjudandeansvarig för mobil data med fokus på mobilt bredband för privatkunder på Telia. 

Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska