Program 2011

     

Christina Hedlund, Senior Adviser

PTS

Christina arbetar på PTS Nätsäkerhetsavdelningen med ansvar för utbildningar och övningar i krishantering inom sektorn för elektronisk kommunikation. Christina har tidigare arbetat med dessa frågor på Ericsson och HP under många år.

Twitter: chrhed
Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska