Program 2011

SÄKERHET
 

Vad händer med Internet vid en allvarlig kris? (Livesänds)

Plats: A1 Kongresshallen plan 4
Datum: 2011-11-22
Tid: 10:50-12:10

[Presentationer på svenska]

Telö är en återkommande krisledningsövning som ingår i den nationella övningsstrategin för sektorn elektronisk kommunikation och med syfte att verka för ökad krishanteringsförmåga vid extraordinära händelser. Telö 11 genomförs strax innan Internetdagarna och där studeras bland annat vad som händer vid en allvarlig störning på Internet. Under seminariet får vi en rykande färsk rapport från övningen och hur det hela förlöpte.

Talare:  

Ulf Bergström

ENISA
Enisas syn på stabilitet
Ladda ner presentation: UlfBergstrom_Internetkris_EU_US.pdf

Lars-Johan Liman

Netnod
moderator
Språk: Svenska