Program 2011

     
Viktor Rydberg Gymnasium

Bo var med och startade Viktor Rydberg Gymnasium och arbetade sedan som rektor på skolan i 15 år. Skolan har uppmärksammats för sin tidiga och framgångsrika integration av IT i klassrummet och för den roll som skolledarskapet spelat i utvecklingen. Skolan utsågs 2009 till en så kallad Pathfinder-skola för sina goda resultat inom IT och utbildning. Våren 2010 korades också en grupp elever till vinnare i tävlingen Webbstjärnan.

Bo arbetar idag som IT- och utbildningsstrateg för Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor, och som konsult för Learnit24, som stöttar kommuner och skolor i den pedagogiska utvecklingen i samband med införandet av elevdatorer.

Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska