Program 2011

     

Fredrik von Essen, Näringspolitisk expert

IT&Telekomföretagen

Fredrik ansvarar för frågor som rör utbildning och kompetens på IT&Telekomföretagen, en branschorganisation med över 1000 företag och 100.000 anställda inom IT- och telekom-sektorn. Fredrik är projektledare för ungdomskampanjen "VäljIT" (www.valjit.se).

Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska