Program 2011

     

Tomas Berns, Användbarhetskonsult

Ergolab AB

Tomas har arbetat som konsult och med tillämpad forskning med användbarhet/användarcentrering/ergonomi i ca 40 år. Han var ordförande i kompetenscentret CID – Centrum för användarorienterad IT-design på KTH åren 1996 – 2005. Han har en MSc och PhD i Ergonomics från Loughborough University of Technology, England.

Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska