Program 2011

SAMHÄLLE
 

Användbarhet – en försummad del av värdet

Plats: Rum C4 plan 2
Datum: 2011-11-23
Tid: 09:00-17:00

Att produkter och tjänster skall vara användbara kan låta som en självklarhet. Ändå är det inte alltid som det perspektivet står i fokus under utvecklingen. Det borde vara en självklar del av affärsstrategin. Den svenska delen av World Usability Day, WUD, inbjuder dig till seminarier om användbarhet som affärsstrategi den 23 november. Du kommer att få se och höra många exempel på hur ökad användbarhet ökar värdet av produkter och tjänster. Ökad enkelhet och användbarhet är konkurrensmedel som skapar nya och större marknader. Tjänster/produkter skall inte bara fungera, de skall även vara lätta och roliga att använda. Bristande anpassningar och låg användbarhet leder till störningar som innebär ekonomiska och sociala kostnader för samhälle och arbetsliv. Ett uthålligt samhälle och arbetsliv måste bygga på att vi ökar kundnyttan på allt det vi gör och producerar. Genom att använda våra ekonomiska och mänskliga resurser ansvarsfullt visar vi omsorg om miljön och klimatet.

Program

09.00-09.05 Välkomna

09.05-09.45 Användbarhetens roll för verksamhetsnytta - hur blir sambanden synliga?
09.45 – 10.00 Den lönsamma användbarheten.
10.00–10.30 FIKA
10.30-10.40 PTS arbete för användbarhet.
10.40-11.10 Anpassning av mobila affärssystem för fler användare.
11.10-11.40 Surfplattor – en studie av möjligheter och begränsningar.
11.40-12.00 Användbarhet för några innebär användbarhet för många.
12.00–13.15 LUNCH
13.15–13.45 Svensk policy för en bättre användbarhet och tillgänglighet – hur ser den ut?
13.45–14.00 Den användbara lönsamheten!
14.00–14.45 Samhällsutmaningar - drivkraft för innovativa och användbara lösningar.
14.45–15.15 FIKA
15.15-15.45 Det moderna kundmötet utifrån ett bank/försäkringsperspektiv
15.45–16.30 Paneldebatt Vad är användbara eTjänster?

Välkomna till våra seminarier om användbarhet under den sista Internetdagen!

Talare:  

Nils-Göran Olve

Linköpings Universitet
Talare
09.05-09.45 Användbarhetens roll för verksamhetsnytta - hur blir sambanden synliga?

Åke Walldius

MDI-gruppen, KTH
Talare
09.05 - 09.45 Användbarhetens roll för verksamhetsnytta - hur blir sambanden synliga?

Wanja Lundby-Wedin

LO
Talare
09.45 - 10.00 Den lönsamma användbarheten

Catarina Wretman

Post- och telestyrelsen, PTS
Talare
10.30 - 10.40 PTS arbete för användbarhet.

Patric Bottne

M_SOLUTION AB
Talare
10.40 - 11.10 Anpassning av mobila affärssystem för fler användare

Samuel Stenstrand

Usify
Talare
11.10 - 11.40 Surfplattor – en studie av möjligheter och begränsningar

Monica Rydén

Hjälpmedelsinstitutet
Talare
11.40 - 12.00 Användbarhet för några innebär användbarhet för många

Cecilia Brusewitz

Attention
Talare
11.40 - 12.00 Användbarhet för några innebär användbarhet för många

Ola Balke

Handisam
Talare
13.15 - 13.45 Svensk policy för en bättre användbarhet och tillgänglighet – hur ser den ut?

Mikael von Otter

IT&Telekomföretagen inom Almega
Talare
13.45 - 14.00 Den användbara lönsamheten

Peter Eriksson

VINNOVA
Talare
14.00 - 14.45 Samhällsutmaningar - drivkraft för innovativa och användbara lösningar.

Cecilia Sjöberg

VINNOVA
Talare
14.00 - 14.45 Samhällsutmaningar - drivkraft för innovativa och användbara lösningar.

Jonas Lundin

Swedbank Försäkring
Talare
15.15 - 15.45 Det moderna kundmötet utifrån ett bank/försäkringsperspektiv.
Ladda ner presentation: JonasLundin_Anvandbarhet.pdf

Anna Boström

Post- och telestyrelsen, PTS
Talare

Tomas Berns

Ergolab AB
moderator
Språk: Svenska