Program 2011

     

Annica Bergman, Avdelningschef nätsäkerhet

PTS Kommunikationsmyndigheten

Annica är idag avdelningschef på nätsäkerhetsavdelningen på PTS tillika styrelseledamot i ISOC-SE. Hon kommer tidigare från jobb som VD för dataföreningen i Sverige och var under 7 år IT-chef vid Sveriges Riksdag.

Twitter: AnnicaBergman
Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska