Program 2011

     
PTS

Johan Rydberg är jurist på Konsumentmarknadsavdelningen på PTS där han under den senaste tiden arbetat mycket med att granska inlåsande avtalsvillkor och med frågan om nätneutralitet. Under 2011 har han varit projektledare för regeringsuppdraget om informationsinsatser för ökad öppenhet.

Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska