Program 2011

     
Governo

Karin Hovlin är partner på Governo, ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Hon har länge arbetat inom det IT-politiska området, bl.a. i regeringskansliet, på IT- och Telekomföretagen och som teknisk attaché/analytiker för ITPS/Tillväxtanalys i Los Angeles.

 

 

Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska