Program 2011

SAMHÄLLE
 

Digidel 2013

Plats: A2 Kongresshallen plan 5
Datum: 2011-11-23
Tid: 09:00-17:00

Digidel 2013 är en kampanj med målet att ge 500 000 fler svenskar kunskaper för att använda Internet innan slutet av år 2013. En kampanj för att deras liv ska bli lättare och för att samhället ska kunna dra full nytta av den nya tekniken. I dag är det 1.5 miljoner invånare, det vill säga var femte svensk, som inte använder Internet alls eller mycket sällan.

Den 23 november på Internetdagarna följer vi upp året som gått och presenterar nya spännande rapporter, studier och statistik kring digital delaktighet och demokrati. Ni kommer få träffa flera av de mest aktiva i kampanjen, se insatserna som har gjorts, få höra om delen i Sveriges digitala agenda som berör digital delaktighet och få delta i diskussioner kring hur vi ska fortsätta arbetet framåt. Allt detta plus flera andra spännande saker kommer att ske på plats. Missa inte det!

AGENDA DIGIDEL 2013

09.00 
Moderatorerna hälsar alla välkomna!

Christine Cars-Ingels, Kanslichef Digital delaktighet .SE & Christer Marking, Digidels kansli

09.15
Digital inclusion – by deafault or intervention?

Dr Ellen Helsper, Lecturer in Media and Communication Department, London School of Economics and Political Science.

09.45 
Ökar eller minskar svenskarnas digitala delaktighet? Vad säger den senaste Internetstatistiken? En fördjupning som inte finns med i Svenskarna och Internet 2011

Olle Findahl, Professor i media och kommunikationsvetenskap och forskningsledare vid World Internet Institute.

10.15 FIKA

10.50 
Affärsnytta för banker, kommuner, bostadsbolag och telekomföretagen

Karin Hovlin, Governo

11.20
Ett plus ett blir flera!

Göran Lundström, chef ABF Östergötland, Andreas Hjalmarsson, kontorschef Swedbank Finspång

12.00 LUNCH

13.15 
wwwhat?

Karin Adelsköld, Teknikskribent, komiker, medgrundare IT-bloggen Lilla Gumman, Parlamentet, webbskolan i P4.

13.50 
Internetcafé – Unga lär äldre

Gunilla Lundberg, verksamhetsledare, Transfer Mälardalen, Anneli Nyman, Enhetschef Örebro Kommun, Josef Hikmet, IT-guide, Shaymaa Akram Jallal, IT-guide

14.20 
Så når vi alla i Katrineholm – tidningen ”nätet för mig”

Lars Nellde, bibliotekschef Katrineholm, Linda Göth, bibliotekarie Kulturhuset Ängeln Katrineholms Bibliotek

14.45 FIKA

15.15
Den digitala agendan och digital delaktighet

Henrik Hansson - Politiskt sakkunnig för It- och Energiminister Anna-Karin Hatt.

15.50 
Från nyfiken till rik – 25 kommuner i ett svep!

Margareta Karlsson, Digidelansvarig, Maja Nordblom, programansvarig, Stina Fernholm webbansvarig, Växjö Bibliotek

16.20 
Du, jag och samhället – What’s in it for us?

Elisabet Ahlqvist, Kungliga Biblioteket, ansvarig handläggare för digidelkampanjen.

16.45           
Full fart framåt! Digidel 2012

Digidelkansliet

Läs mer på www.digidel.se. De filmade presentationer finns samlade på http://www.digidel.se/just-nu/digidel2013-ind11/

Talare:  

Ellen Helsper

LSE
Talare
09.15 - 09.45 Digital inclusion – by default or intervention?

Olle Findahl

World Internet Institute
Talare
09.45 - 10.15 Ökar eller minskar svenskarnas digitala delaktighet? Vad säger den senaste Internetstatistiken? En fördjupning som inte finns med i Svenskarna och Internet 2011

Karin Hovlin

Governo
Talare
10.50 - 11.20 Affärsnytta för banker, kommuner, bostadsbolag och telekomföretagen

Göran Lundström

ABF Östergötland
Talare
11.20 - 12.00 Ett plus ett blir flera!

Andreas Hjalmarsson

Swedbank Finspång
Talare
11.20 - 12.00 Ett plus ett blir flera!

Karin Adelsköld

Talare
13.20 - 13.50 wwwhat?

Gunilla Lundberg

Transfer Mälardalen
Talare
13.50 - 14.20 Internetcafé – Unga lär äldre

Anneli Nyman

Örebro kommun
Talare
13.50 - 14.20 Internetcafé – Unga lär äldre

Josef Hikmet

IT-guide
Talare
13.50 - 14.20 Internetcafé – Unga lär äldre

Shaymaa Akram Jallal

IT-guide
Talare
13.50 - 14.20 Internetcafé – Unga lär äldre

Lars Nellde

Katrineholms bibliotek
Talare
14.20-14.45 Så når vi alla i Katrineholm – tidningen ”nätet för mig”

Linda Göth

Katrineholms bibliotek
Talare
14.20 - 14.45 Så når vi alla i Katrineholm – tidningen ”nätet för mig”

Henrik Hansson

Näringsdepartementet
Talare
15.15 - 15.40 Den digitala agendan och digital delaktighet

Margareta Karlsson

Växjö bibliotek
Talare
15.50 - 16.20 Från nyfiken till rik – 25 kommuner i ett svep!

Maja Nordblom

Växjö bibliotek
Talare
15.50 - 16.20 Från nyfiken till rik – 25 kommuner i ett svep!

Stina Fernholm

Växjö bibliotek
Talare
15.50 - 16.20 Från nyfiken till rik – 25 kommuner i ett svep!

Elisabet Ahlqvist

Kungliga Biblioteket
Talare
16.20 -16.45 Du, jag och samhället – What’s in it for us?

Christer Marking

Digidels kansli
Moderator
Språk: Svenska