Program 2011

     

Linda Göth, Bibliotekarie

Katrineholms bibliotek

Linda Göth är bibliotekarie på Kulturhuset Ängeln i Katrineholm och jobbar bland annat med dator- och internethandledning, webb och sociala medier.

Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska