Program 2011

     
Linköpings Universitet

Nils-Göran Olve är adjungerad professor vid Linköpings universitet och gästprofessor vid Uppsala universitet.

Nils-Görans senaste bok "Ekonomistyrning för konkurrenskraft" finns hittills på tre språk. Nyligen medverkade han i UsersAwards projekt "Utvecklad användarkvalitetssäkring". Vid sidan av sina akademiska jobb är han även konsult och ofta anlitad föreläsare.

Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska