Program 2011

     

Åke Walldius, Forskare

MDI-gruppen, KTH

Åke Walldius är forskare i Människa-datorinteraktion vid KTH och medlem i UsersAwards forskarpanel sedan projektets start 1998. Med en bakgrund i mediavetenskap och 15 år som konsult i informationsvisualisering intresserar han sig särskilt för hur berättar- och visualiseringstekniska lösningar samspelar i lyckade mediaprojekt.

Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska