Program 2011

     

Catarina Wretman, Stf generaldirektör

Post- och telestyrelsen, PTS

Catarina Wretman är ställföreträdande generaldirektör på Post- och telestyrelsen (PTS). Hon har tidigare varit avdelningschef för spektrumavdelningen och frekvensavdelningen på PTS. Catarina sitter också med i Datainspektionens insynsråd har en civilingenjörsexamen i elektroteknik från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska