Program 2011

     

Samuel Stenstrand, Interaktionsdesigner

Usify

Samuel är Interaktionsdesigner på Usify där han arbetar med alla former av användarcentrerad teknikutveckling. Samuel är specialiserad på design av mobila tjänster för navigation i inom- och utomhusmiljöer och har publicerat vetenskapliga paper inom området.

Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska