Program 2011

     

Monica Rydén, Projektledare

Hjälpmedelsinstitutet

Projektledare för regeringsuppdraget Hjälpmedel i fokus, med uppdrag att verka för är att personer med psykiska funktionsnedsättningar ska få tillgång till hjälpmedel på samma villkor som övriga i samhället.

Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska