Program 2011

     
Handisam

Ola Balke arbetar på Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, som chef för myndighetens verksamhetsstöd. Han har arbetat med funktionshinderspolitiska frågor i allmänhet och tillgänglig information och kommunikation i synnerhet under hela 2000-talet. Ola har varit inblandad i arbetet med uppdateringen av den tidigare Vägledningen för 24-timmarswebben som utgör underlag för e-delegationens Vägledning för webbutveckling. Ola har också deltagit i ett EU-samarbete kring  e-tillgänglighet i ett design för alla-perspektiv.

Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska