Program 2011

     

Peter Eriksson, Chief Strategy Officer

VINNOVA

Peter Eriksson är VINNOVAs chefsstrateg inom industriell utveckling. Peter har tidigare varit chefsarkitekt med ansvar för industriella robotstyrsystem på ABB. Han har över två decenniers erfarenhet av att konstruera produkter, driva internationella utvecklingsprojekt, och innehar flera patent inom området programvarubaserade styrsystem. Han har en MSc i datavetenskap från Uppsala Universitet.

Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska