Program 2011

     

Jonas Lundin, Affärsutvecklingschef

Swedbank Försäkring

I botten marknadsekonom, jobbat länge med affärsutveckling inom Skandiakoncernen, bland annat byggt upp försäkringsbolaget i Kina, utvecklat Skandias depåförsäkring och varit med och startat Skandiabanken.

Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska