Program 2011

     

Sören Öman, Juridisk expert åt Utbildningsdepartementet

Sören Öman har på Regeringskansliets uppdrag utrett frågan om leveransplikt för elektroniskt material och därefter hjälpt regeringen med den lagrådsremiss om leveransplikt för elektroniskt material som nu beslutats och som innebär att massmedieföretag ska leverera det som publiceras på internet till Kungl. biblioteket.

Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska