Program 2011

     

Elisabet Ahlqvist, Handläggare

Kungliga Biblioteket

Handläggare på avdelningen för nationell samverkan, enheten samordning och utveckling. Certifierad processutvecklare och ansvarig handläggare för digidelkampanjen.

Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska