Program 2011

     

Patrik Lidehaell, IT-säkerhetchef, informationssäkerhetssamordnare

KTH

Patrik är IT-säkerhetchef och informationssäkerhetssamordnare på KTH.

Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska