Program 2011

     
TeliaSonera

Håkan Kvarnström är koncernsäkerhetschef (Chief Security Officer) för TeliaSonera. Bakgrund som forskare inom informationssäkerhet och teknologie doktor från Chalmers. Ansvarig för både logisk säkerhet och fysisk säkerhet såväl som krisledning, afffärskontinuitetsplanering samt operativ riskhantering inom TeliaSonera med verksamhet i över 20 länder. Sitter som ledamot i styrelsen för TeliaSonera Försäkring AB. Har genom åren varit verksam i flertalet internationella och nationella säkehetsfora inom både akademi och näringsliv.

Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska