Program 2011

     
Scrive

Lukas Duczko är VD och grundare av Scrive. En tjänst för att signera dokument elektroniskt. Lukas har en bakgrund från Handelshögskolan i Stockholm och från finanssektorn som affärsutvecklare på Klarna.

Twitter: @duczko
Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska